| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
  Pane tähele  
Õpilaste saavutused, edulood (õppimises ja spordis)
 
  Mõte  

Minevik õpetab, olevik üllatab, tulevik hirmutab.

Karmen Kink, 8. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

Pane tähele:

 

Viljandi Kesklinna kooli logo konkurssi on pikendatud

08.03.2012

NB! Logo konkursi komisjon otsustas pikendada konkursi tähtaega 30.aprillini 2012. Selle
ajani on kõigil soovijatel võimalik esitada konkursile ideekavandeid.


 

Viljandi Maagümnaasium on 134 aastase ajalooga kool, mis on aja jooksul kandnud väga erinevaid nimesid. Vaatamata nimevahetustele on kool kandnud endas püsivaid väärtusi, mille järgi kogu kooli õpilas- ja õpetajaskonna elu kulgeb. Viljandi Maagümnaasiumi põhiväärtused on:

  • Hoolivus – märkamine, õpilase ja kolleegi aitamine, toetamine ettevõtmistes ja õppimises, austus iseenda, õpilase ning tema vanema, kolleegi ja ümbritseva keskkonna vastu.

  • Loovus – avatus uuele, julgus katsetada ja eksida, olla paindlik ja originaalne õppimises ja tegutsemises.

  • Vastutustunne – oskus püstitada eesmärke ja saavutada soovitud tulemusi. Otsida konstruktiivseid lahendusi probleemsetes olukordades. Olla teadlik oma võimalustest ja oma valikute ning tegevuse tagajärgedest.

  • Sallivus – võime aktsepteerida erinevaid arvamusi, vaatenurki ning inimese sünnipäraselt erinevaid eeldusi, omadusi, võimeid ja muid eripärasid.

Lisainformatsioon kooli kohta on kättesaadav aadressilt www.maagymnaasium.ee


 

Ideekavandi teostus

Tulevane logo peab olema kasutatav:
• värvi variatsioonides: positiiv ja negatiiv, mustvalge ja värviline, kasutamine taustal (nt esitluse slaidil),
• paberil trükituna,
• kangal trükituna ja tikituna,
• erinevatest materjalist meenetel,
• kodulehel,
• vähendatud (näiteks pastapliiats) ja suurendatud (näiteks plakat) kujul.
Logo ideekavandi juurde tuleb lisada idee selgitus ehk legend.

 

Soovitav on esitada kavandist vähemalt 3 kasutusviisi näidist, et oleks näha erinevate värvide või suuruste lahendusi.

Konkursi tingimused

1. Konkursi korraldaja on Viljandi Maagümnaasium.
3. Konkurss on üheetapiline.
4. Konkurss toimub eesti keeles.
5. Konkurss on suunatud kõikidele huvilistele. Üks konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.
6. Konkurss algab  13. veebruaril  2012. a.
7. Osavõtjad saavad vajadusel lisainfot aadressilt www.maagymnaasium.ee või sekretar@maagymnaasium.ee

Ideekavandite esitamine

1. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 26. märts 2012. a.
2. Ideekavand tuleb kohale tuua või saata posti teel või elektrooniliselt. Ideekavandid palume saata failina e-posti aadressile sekretar@maagymnaasium.ee või postiaadressile Uueveski tee 1, 71004 VILJANDI.
3. Esitatud kavand peab olema varustatud autori(te) kontaktandmetega.
4. Pärast ideekavandi esitamise tähtaega laekunud kavandeid võidakse hindamisel mitte arvestada.

Ideekavandite hindamine

1. Valiku teeb komisjon. Komisjonil on õigus esitatud logo ideekavandeid muuta ja esitatud ideid kasutada Viljandi Kesklinna kooli logo väljatöötamisel.
3. Ideekonkursi tulemused ja konkursil osalenud ideekavandid koos autorite nimedega avalikustatakse Viljandi Maagümnaasiumi kodulehel 5 päeva pärast ideekonkursi tulemuste selgumist.
4. Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

  • logo atraktiivsus ja mõistetavus,

  • logo originaalsus,

  • logo sobivus kooli põhimõtetega ja põhiväärtustega

  • logo juurde käiva legendi originaalsus ja kokkusobivus põhiväärtustega

  • logo kasutamine ja selle võimalusterohkus erinevates meediumites.


Auhind ja selle väljamaksmine

1. Konkursi võitjale on rahaliseks auhinnaks ette nähtud 100 eurot.
2. Komisjon võib vastava tasemega ideekavandi puudumisel auhinna kogusumma ulatuses ümber jagada.
3. Auhind makstakse välja kolme päeva jooksul pärast ideekonkursi võitja avalikustamist. Auhind kuulub maksustamisele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Konkursile järgnev tegevus

1.  Konkursile esitatud ideekavandeid, olenemata sellest, kas tegemist oli auhinnatud ideekavandiga või mitte, autoritele ei tagastata.
2. Viljandi Maagümnaasiumil on õigus avalikustada käesoleva konkursi käigus saadud ideekavandite sisu näidates ära ideekavandi autorinime.
3. Auhinnatud ideekavandite autorid nõustuvad käesolevale ideekonkursile ideekavandi esitamisega, et Viljandi Maagümnaasium võib soovi korral realiseerida õigust taotleda ideekavandile kaubamärgina registreerimist.
4.  Konkursile esitatud võitjaks kuulutatud ideekavandi(te) autor(id) nõustuvad, et kõik töö teostamisel tekkivad varalised autoriõigused lähevad Viljandi Maagümnaasiumile.
5. Võitjaks kuulutatud töö tulemuste omandiõigus kuulub pärast auhinna üleandmist Viljandi Maagümnaasiumile.


 

 
Külastusi täna: 35 Kokku: 1635608690 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet