| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
  Pane tähele  
Õpilaste saavutused, edulood (õppimises ja spordis)
 
  Mõte  

Haige inimene teeb sõnadega end haigeks.

Maarja Volt, 7. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

Pane tähele:

 

2011/2012 ÕPPEAASTA LÕPETAMISE INFO (mai-juuni)

01.05.2012


·         23.mai kell 10.05 6.klassi inglise keele tasemetöö ruumid 211, 207

·         23.mai kell 18.00 TÄNUÕHTU „TULEVIKU TÄHED“ tublide ja aktiivsete õpilaste, nende vanemate ja juhendajate auks. Jakobsoni 42 saalis

·         25.mai kell 10.00 BIOLOOGIA RIIGIEKSAM (21) aulas

Komisjonis: A.Soopa, H.Isakannu, L.Valdmaa, P.Ailt

·         25.mai kell 9.00 KIRJANDUS, MEEDIA (12.kl koolieksam) ruum 211 (7)

Komisjonis: A.Kiin, A.Lunter, I.Artma

·         25.mai kell 9.00 JOONESTAMINE (11. - 12.kl koolieksam) ruum 212

Komisjonis:K.Põld, E.Runing, T.Anniko

29.mai - 8.klassi õpilased valmistuvad  valikeksamiks, tunde ei toimu

·         29.mai kell 10.00 AJALOO RIIGIEKSAM (19) aulas

Komisjonis: K.Põld, R.Kangro, K.Mirka, L.Elias

·         29.mai kell 9.00 INGLISE KEL, SOOME KEEL (12.kl koolieksam) (2) ruum 216

Komisjonis: A.Kiin, M.Kirss, K.Käiväräinen, L.Sepp

·         29.mai kell 9.00 MATEMAATIKA (12.kl koolieksam) (2)

Komisjonis: K.Männik, Ü.Lükk, T.Rähn

·         29.mai  9.kl õpikute tagastamine (vt eriplaan)

·         29.mai  8.kl  konsultatsioonid kokkuleppel aineõpetajaga

30.mai - 11.klassi õpilased valmistuvad valikeksamiks, tunde ei toimu

·         30.mai kell 10.00  8.KL  ARVESTUSTÖÖD. Vt arvestustööde plaan. NB! Hindelise arvestustöö hinne loetakse aastahinde sisse- seega aastahinnet selles aines enne arvestust välja ei panda!

·         30.mai  8.kl  õpikute tagastamine pärast arvestustööd

·         30.mai kella 12.00-ks 1. - 7.klass hinded välja, 8.klass 31.mai kella 9.00-ks

31.mai kell 8.15 PÕHIKOOLI LÕPUKELL (Jakobsoni 42 saalis)

·         31.mai – algab 9.klasside eksamiperiood, eksamite konsultatsioonid aineõpetajatega kokkulepitud ajal.

31.mai - 10.klassi õpilased valmistuvad valikeksamiks, tunde ei toimu

·         31.mai kell 10.00 11.KL  VALIKEKSAM (vt eksamiplaani)

·         31.mai  7.kl tagastavad õpikud (vt eriplaan)

·         31.mai kell 14.00 saalipikenduses õppenõukogu 1.- 9.klassi aastahinnetest.

·          1.juuni  6.kl  tagastab õpikud (võib muutuda)

·          1.juuni kell 10.00 1.- 8.klassi õpilased saavad tunnistused.

·         1.juuni- pannakse välja viimase tsükli hinded

·          1.juuni kell  9.00  10.KL VALIKEKSAM

·         1.juuni 10.kl tagastavad õpikud pärast valikeksamit

           2. juuni - Viljandi maakonna laulu- ja tantsupidu "130 aastat Viljandimaa

      rahvapidusid"; osalevad noortekoor, lastekoor, mudilaskoor, poistekoor

·          4.juuni kell 10.00 GEOGRAAFIA RIIGIEKSAM (44) aulas

Komisjonis: A.Soopa, E.Ivask, H.Isakannu

 ·         4.juuni kell 9.00 AJALUGU, USUNDILUGU (12.kl koolieksam) (1+4) ruum 141

Komisjonis: A.Kiin, R.Kangro, K.Leinus

·          4.juuni kell 10.00 PÕHIKOOLI EESTI KEELE JA KIRJANDUSE EKSAM (69)

Ruum 207 – K.Põld, A.Lunter

Ruum 211-   M.Tuul, V.Ojalill

Ruum 212- M.Alp, A.Kadak

Ruum 206- K.Asu, M.Roosimägi

·          6.juuni kell 9.00 10.kl KOHUSTUSLIK EKSAM

10H- eesti keel ja kirjandus ruum 207 õp.A.Lunter

10R- matemaatika ruum 140 õp T.Rähn

·         7.juuni kell 9.00- 10H ja 10R kl õpilased saavad tunnistused

·         7.juuni kell 9.00 KEHALINE KASVATUS (12.kl koolieksam) (7) võimla+staadion

Komisjonis: A.Soopa, T.Aun, J.Luhakooder

·          8.juuni kell 9.00 KUNSTIAJALUGU, MUUSIKAAJALUGU (12.kl koolieksam) (9+2) ruum 212

Komisjonis:A.Kiin, E.Runing, P.Kährik

·          8.juuni kell 9.00 MAJANDUSÕPETUS (12.kl+11.kl koolieksam) (5+2) ruum 306

Komisjonis: K.Põld, T.Tiit, M.Kirss

·          8.juuni kell 10.00 PÕHIKOOLI MATEMAATIKA EKSAM (69) aulas

Komisjonis: A.Soopa, Ü.Lükk, M.Sukk, M.Reinart, T.Luik, T.Rähn

·          8.juuni kell 10.00 KEEMIA RIIGIEKSAM (Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis)

·         8.juuni  12.kl tagastab õpikud pärast eksamit

·         11.juuni kell 9.00 11.KL  KOHUSTUSLIK EKSAM

11H- INGLISE KEEL ruum 216 õp M.Kirss, keeltemaja õp I.Imelik

11R- MATEMAATIKA aulas õp T.Rähn

11L- BIOLOOGIA ruum 104 õp H.Isakannu

·         11. juuni  11.kl - pärast eksamit tagastavad õpikud

·         11. – 14.juuni 10L RIIGIKAITSE LAAGER

·         12.juuni kell 9.00 – 11.kl õpilased saavad tunnistused

·         12.juuni kell 10.00 FÜÜSIKA RIIGIEKSAM (Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis)

·         13.juuni kell 9.00 PÕHIKOOLI VALIKEKSAM (vt eksamiplaani)

·         14.juuni vajadusel põhikooli järeleksamid.

·         14.juuni kell 12.00 õppenõukogu 9. ja 12. klassi lõpetamisest, suvetöödest

·         15.juuni ruumis 137  9.klassi lõpetajad annavad allkirjad õpilasraamatusse.

9A- kell 9.00, 9B- kell 10.00, 9C- kell 11.00

·         15.mai ruumis 138  12.klassi õpilase annavad allkirjad õpilasraamatusse.

12H- kell 9.00, 12R- kell 10.00, 12L- kell 11.00

·         16.juuni kell 12.00 –  põhikooli lõpetajate ja õpetajate kohtumine Uueveski tee 1 aulas, kell 13.00 PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS Jakobsoni 42 saalis

 ·         21.juuni kell 17.00  gümnaasiumi lõpetajate ja õpetajate kohtumine Uueveski tee 1 aulas, kell 18.00 GÜMNAASIUMI LÕPUAKTUS Jakobsoni 42 saalis

       30. juuni - vabariiklik noortekooride rock-pop laulupidu Tartus; osalevad

lastekoor ja noortekoor

 

 
Külastusi täna: 5 Kokku: 1635608660 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet