Hoolekogu

Hoolekogu protokollid 2019/2020 õppeaastal

Volikogu esindajad:

1. Karl Õmblus karl@arendusteenus.ee

2. Marko Tiitus (hoolekogu esimees)  marko.tiitus@eelk.ee

Linnavalitsuse esindaja:

3.Kalvi Märtin  martin.kalvi@mail.ee; kalvi.martin@viljandi.ee

Lastevanemate esindajad:

4. Jaak Kimmel  kimmeljaak@gmail.com

5. Agne Mägi akimagi@gmail.com

6. Priit Tampere tampere.priit@gmail.com

7. Liili Klaos  liili@eleväli.ee

8. Kadri Oras  kadrioras@gmail.com

9. Maren Vahter maren@maakivist.ee

10. Anu Arak anu.arak@ajaleht.ee

11. Kai Parre kaiparre@gmail.com

Õppenõukogu esindajad:

12. Kaja Orobko kaja.orobko@klk.vil.ee

13. Jane Kruusamäe jane.kruusamae@klk.vil.ee

Õpilaste esindajad:

14. Hanna Alice Haavapuu

15. Jessica Tammist