Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on õpilastele sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Peamised tööülesanded:

·         kohanemis- ja käitumisprobleemidega tegelemine;

·         koolikohustuse eiramise, kiusamise, vägivallajuhtumite ning suhtekonfliktide lahendamine;

·         sotsiaalsete oskuste õpetamine;

·         koostöö lapsevanemate, psühholoogi, eripedagoogi, klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonnaga õpilaste abistamisel ja suunamisel;

·         koostöö koolivälise nõustamiskomisjoni, lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega;

·         koostöö laste ja perede osakonna spetsialistidega.

Kertu Reinsalu

e-post: kertu.reinsalu@klk.vil.ee  

Jakobsoni tn. 42 (algklasside maja)
Ruum: 214
Tel: 434 2388 mob.5918 0081

Kristi Tikkerbär

e-post: kristi.tikkerbar@klk.vil.ee  

Uueveski tee 1 (5.-9.klass)
Ruum: 225
Tel: 5915 1049