Õpetajad 2010/2011

Õpetajad 2010/2011 õ-a   
Allvee, Innar algõpetus  
Alp, Milvi eesti keel ja kirjandus  
Anniko, Tatjana kunstiõpetus, käsitöö  
Artma, Irene eesti keel ja kirjandus  
Asu, Külliki eesti keel ja kirjandus  
Aun, Tiina kehaline kasvatus  
Gutmann, Gea algõpetus, inglise keel  
Ilison, Marika algõpetus  
Ilves, Liivi algõpetus  
Isakannu, Helgi bioloogia, ökoloogia  
Imelik, Ingrid inglise kee  
Ivask, Eve geograafia  
Juhanson, Aari inglise keel  
Kangro, Riina ajalugu  
Kiin, Aili eesti keel ja kirjandus, huvij  
Kikas, Rein riigikaitse  
Kirss, Margit inglise keel  
Kivisild, Esta muusikaõpetus  
Koks, Marko kehaline kasvatus  
Kruusamäe, Jane
Kukk, Elina
algõpetus, inimeseõpetus
klassiõpetaja
 
Käiväräinen, Kirsti soome keel  
Kährik, Pille muusika  
Leinus, Kristy usundi- ja kultuurilugu  
Liiva, Sirje vene ja saksa keel  
Lina, Maret sotsiaalpedagoog  
Linnupuu, Andres teatriõpetus  
Luhakooder, Jaak kehaline kasvatus  
Luhakooder, Raina kehaline kasvatus  
Luik, Anneli matemaatika  
Luik, Toivo matemaatika  
Lunter, Alli eesti keel ja kirjandus  
Lükk, Ülle matemaatika  
Malmsten, Marika vene ja inglise keel  
Mets, Triin algõpetus  
Maalmeister, Evelin keemia  
Mäeks, Mare matemaatika  
Mägi, Ain huvijuht  
Mälgand, Kaina algõpetus  
Männik, Katrin algõpetus  
Naarits, Mai kehaline kasvatus  
Niit, Eha arvutiõpetus  
Oja, Rita vene keel  

Ojalill, Viivika

logopeed, inglise keel

 
Orav(Rajaste), Liina  klassiõpetaja  
Pai, Hedi Kai muusikaõpetus  
Pisarev, Malle muusikaõpetus  
Põder, Anne algõpetus  
Põld, Kalli ingl. keel, algõp., õppealajuh  
Raudla, Heiki ühiskonnaõpetus, füüsika  
Raudsepp, Viivi loodusõp., füüsika, õppealajuh  
Reili, Sigrid prantsuse keel  
Reinart, Meelis matemaatika, IT  
Rink, Eve algõpetus  
Roosimägi, Maarika psühholoog, soome k, perekonna  
Runing, Ene kunstiõpetus, joonestamine  
Rähn, Toomas matemaatika, programmeerimine  
Saamot, Tiina inglise keel  
Sadam, Piret inglise keel  
Sepp, Leida inglise keel  
Sims, Ester bioloogia, inimeseõpetus  
Sinimaa, Reet eesti keel ja kirjandus, rmtk  
Sinimaa, Mait poiste tööõpetus  
Sombri, Tiina vene keel, saksa keel  
Soopa, Aavo kodanikuõpetus, direktor  
Sukk, Merle matemaatika  
Teras, Kaili inglise keel  

Tekko, Merle

valikained

 
Tiit, Tõnis majandus  
Tiit, Helje saksa ja inglise keel  
Tullino, Airi füüsika  
Tuul, Meeri eesti keel ja kirjandus  
Uustal, Heddy algõpetus  
Vislapuu, Liivi ajalugu