1917-1939

Õpetajad on grupeeritud tööleasumise aasta järgi.

1917-1920 Viljandi Eesti Reaalgümnaasium

 
DIREKTORID
Paul Samon (1917-1918),
Mihkel Warrik (1918-1919)
ÕPETAJAD:
1917/18 Freiberg, Lauri, Lepp, Libich, Nehlep, Palu, Raudsepp, Reinfeld, Strekavin, Tekkel, Tubin.
1918/19 Lepp, Libich, Nehlep, Palu, Raudsepp, Strekavin, Tekkel, Tubin, Erasmus, Hasenbusch, Roots, Sulla.
1919/20 Lepp, Libich, Nehlep, Palu, Raudsepp, Strekavin, Tekkel, Tubin, Erasmus, Hasenbusch, Roots, Sulla, August Arumäe.
1920-1940 Viljandi Maakonna Poeglaste Reaalgümnaasium
DIREKTOR Theodor Koik (1919-1940), matemaatika, füüsika, astronoomia
ABI (alates sept. 1920) Valter Tekkel 1917-1932, maateadus, usuõpetus.
ÕPETAJAD:
Adamson, Thomas 1920-1921  
Depman, Luise 1920-1928 eesti keel
Einglas, Elvine 1920-1921  
Ellrich, Thea 1920-1938 inglise keel
Freiberg, Karl 1920-1921  
Friländer, Otto 1920-1921  
Grünwald, Karl 1920-1926 muusika  
Hermann, Anton 1920-1921  
Knüpffer, Felix 1920-1921  
Kukk, Peeter 1920-1925 ajalugu, filosoofia
Maide, August 1920-1921  
Norden, Leontine 1920-1921  
Ohtla, Ella 1920-1921  
Ohtla, Mihkel 1920-1921  
Oissar, Meeta 1920-1921  
Ruubel, Hans 1920-1921  
Rängel, Peeter 1920-1928 eesti keel
Sander, Erika 1920-1923  
Schotovsky, Nikolai 1920-1923  
Tamman, Jaan 1920-1921  
Vigel, Eduard 1920-1921  
Vihman, Liisa 1920-1924 matemaatika, eetika, maateadus
Virin, Oskar 1920-1921  
Bogdanoff, Aleksander 1921-1922  
Goebel, Konrad 1921-1922  
Hist, Jaan 1921-1925 joonistamine
Hoffmann, Carl 1921-1939 saksa keel, ladina keel
Kümmel, Johan 1921-1925  
Parol, Arnold 1921-1922  
Pihlak, Johannes 1921-1922  
Pohla, Mihkel 1921-1926 loodusteadused
Tannberg (Tarre), Gustav 1921-1922 matemaatika
Feldman, G. 1922-1924  
Hanschmidt, A. 1922-1924 keemia, loodusõpetus, füüsika
Koritz, J. 1922-1923  
Kymäläinen, J. 1922-1937 poiste tööõpetus
Tekkel, E. 1922-1923  
Frei, O. 1922-1924  
Depman, J. 1922-1925 kodanikuteadus
Farve, A. 1923-1925 saksa keel
Jaakson, O. 1923-1924  
Kuusik, P. 1923-1924  
Kurrik, J. 1923-1924  
Oissar, E. 1923-1924  
Kibe, E. 1924-1928 matemaatika, kosmograafia, füüsika
Sandberg, E 1924-1925 saksa keel, inglise keel
Westren-Doll, A. 1924-1939 usuõpetus, ladina keel
Fuks, J. 1925-1926  
Ilves, B. 1925-1927 saksa keel,  inglise keel
Linnamägi, Arnold 1926-1940 keemia, loodusõpetus
Mager, Julius 1926-1961 joonistamine
Reimann (Reimo), Karl 1926-1944 võimlemine, ühiskonnaõpetus
Suik, A. 1926-1928  
Tigane, M. 1926-1927 muusika, koorilaul
Usai, Mihkel 1926-1932 matemaatika, füüsika
Saar, Joosep 1927-1942 muusika
Kublin, Eduard 1928-1944 sõjaline õpetus
Parmas, Oskar 1928-1930 eesti keel
Kinnunen, J. 1929-1930 ehitustehnika
Kõiv, Alfred 1929-1946 usuõpetus
Mölder, Karl 1932-1934 botaanika, keemia
Torm, ...    
Elbrecht, ...    
Kuusik, Elmar 1930-1941 ajalugu
Loog, Meta 1930-1941 eesti filoloogia
Saarend, Eduard 1930-1962 füüsika
Seim, Heline 1930-1935 filosoofia
Vilms, Else 1930-1944 saksa keel
Joalo, Liidia 1932-1953 maateadus, keemia, loodusteadus
Päri, Linda 1932-1952 1948-52 õppealajuhataja, kaubanduslik aritmeetika
Raag, Irene 1932-1939 võõrkeel
Ruubel, Hans 1932-1949 eesti keel, direktori asetäitja
Kiiman, Eugen 1935-1936 matemaatika
Madisson,... 1936-1937 saksa keel
Moritz, Ilse 1936-1937 võimlemine
Rootamm, Liis 1936-1937 kiirkiri, masinakiri
Salm, Voldemar 1936-1937 riigikaitse
Uustalu, Leida 1937-1944  eesti keel
Fuks, Salme 1939-1957 vene keel, saksa keel