Õpetajad 2011/2012

Õpetajad 2011/2012 õ-a
 
Allvee, Innar
klassiõpetaja, inglise keel
 
 
Alp, Milvi
eesti keel ja kirjandus
 
 
Anniko, Tatjana
käsitöö
 
 
Artma, Irene
eesti keel ja kirjandus
 
 
Asu, Külliki
eesti keel ja kirjandus
 
 
Aun, Tiina
kehaline kasvatus
 
 
Gutmann, Gea
klassiõpetaja, inglise keel
 
 
Ilison, Marika
klassiõpetaja
 
 
Ilves, Liivi
klassiõpetaja
 
 
Isakannu, Helgi
bioloogia, ökoloogia, loodusõpetus
 
 
Imelik, Ingrid
inglise keel
 
 
Ivask, Eve
geograafia, loodusõpetus
 
 
Kadak, Annika
sotsiaalpedagoog  
 
Kangro, Riina
Ajalugu, ühiskonnaõpetus
 
 
Kiin, Aili
eesti keel ja kirjandus, huvijuht
 
 
Kikas, Rein
riigikaitse
 
 
Kirss, Margit
inglise keel
 
 
Kivisild, Esta
muusikaõpetus (lastekoor)
 
 
Koks, Marko
kehaline kasvatus
 
  Kruusamäe,Jane klassiõpetaja,parandusõpe  
 
Kukk, Elina
klassiõpetaja
 
 
Käiväräinen, Kirsti
soome keel
 
 
Kährik, Pille
muusikaõpetus
 
 
Leinus, Kristy
inglise keel usundi- ja kultuurilugu
 
 
Liiva, Sirje
vene ja saksa keel
 
 
Linnupuu, Andres
teatriõpetus, ringijuht
 
  Lond, Annika    
klassiõpetaja
 
 
Luhakooder, Jaak
kehaline kasvatus
 
 
Luhakooder, Raina
kehaline kasvatus
 
 
Luik, Anneli
matemaatika, arvutiõpetus
 
 
Luik, Toivo
matemaatika, füüsika
 
 
Lunter, Alli
eesti keel ja kirjandus
 
 
Lükk, Ülle
matemaatika
 
 
Malmsten, Marika
vene ja inglise keel
 
 
Mets, Triin
klassiõpetaja
 
 
Mikkor, Linda
keemia
 
 
Mägi, Ain
huvijuht
 
 
Mälgand, Kaina
klassiõpetaja
 
 
Männik, Katrin
õppealajuhataja, klassiõpetaja
 
 
Naarits, Mai
kehaline kasvatus
 
 
Niit, Eha
arvutiõpetus
 
 
Oja, Rita
vene keel
 
 
Ojalill, Viivika
Orav, Liina
logopeed, eesti keel
klassiõpetaja
 
 
Pisarev, Malle
muusikaõpetus
 
 
Põder, Anne
parandusõpe
 
 
Põld, Kalli
õppealajuhataja
 
 
Raudla, Heiki
ühiskonnaõpetus, füüsika
 
 
Reili, Sigrid
prantsuse keel, inglise keel
 
 
Reinart, Meelis
matemaatika, IT, füüsika
 
 
Rink, Eve
klassiõpetaja
 
 
Roosimägi, Maarika
psühholoog, soome keel, psühholoogia
 
 
Runing, Ene
kunstiõpetus, joonestamine
 
 
Rähn, Toomas
matemaatika, programmeerimine
 
 
Saamot, Tiina
inglise keel
 
 
Sadam, Piret
inglise keel
 
 
Sepp, Leida
inglise keel
 
 
Sims, Ester
bioloogia, inimeseõpetus
 
 
Sinimaa, Reet
ringijuht
 
 
Sinimaa, Mait
poiste tööõpetus
 
 
Sombri, Tiina
vene keel
 
 
Soopa, Aavo
direktor
 
 
Sukk, Merle
matemaatika
 
 
Teras, Kaili
inglise keel
 
 
Tekko, Merle
pikapäevarühma kasvataja
 
 
Tiit, Tõnis
majandusõpetus
 
 
Tiit, Helje
saksa keel
 
 
Tullino, Airi
füüsika
 
 
Tuul, Meeri
eesti keel ja kirjandus
 
 
Vislapuu, Liivi
Ajalugu, ühiskonnaõpetus