Ainevaldkonnad ja juhid

Viljandi Kesklinna Kooli ainevaldkonnad ja nende juhid

Klassiõpetajad - Annika Lond
Matemaatika ja loodusained - Eha Niit
Võõrkeeled- Enid Härm
Eesti keel/kirjandus ja sotsiaalained - Erika Aas
Kunstiained ja tehnoloogia - Virve Neerot
Kehaline kasvatus - Kaja Orobko
Tugiteenused - Merle Lõhmus