1892-1917

1892-1895 koolihoone oli tühi
1895-1905 töötas majas venekeelne progümnaasium umbes 70 õpilasega. 
1906-1914 töötas majas majas saksakeelse erakoolina progümnaasium Deutsche Sschule.
1914-1915 koolihoone oli tühi 
1916-1917 Tsaarivalitsus sulges I maailmasõja alguses kõik saksa koolid. 1915 evakueerus koolihoonesse Miitavi Reaalkool, mis 1917. aasta sügiseks viidi Pjatigorskisse

 Kummatigi ei jäänud koolimaja enam tühjaks. Majas avati 1917 eesti õppekeelega gümnaasium.