| 
Sitemap
 | 
Print    
 
 
 
 
 
 
  Õppeperioodid ja vaheajad
  Tundide ajad
  Õppenõukogu koosolekud
  Tunniplaan
  Ainekavad
  Ainevaldkonnad ja juhid
  Õppeaasta eesmärgid
  Tunnijaotuskava põhikoolis
  Konsultatsioonid
  Eksamid ja tasemetööd
  Õppematerjalid
  Olümpiaadid(ainevõistlused)
Total of 0 answers

ilm1

2020/2021

 

Õppeaasta eesmärgid:

  • Koolis on koostöine koolikultuur (suhtlemine, eesmärgipärasus, lojaalsus).
  • Õppe- ja kasvatustöö lähtub kaasaegsest õpikäsitusest ning toetab iga õppija arengut.
  • E- ja põimõppe võimaluste paindlik ja laialdasem rakendamine õppetegevuse korraldamisel ja läbiviimisel.
  • Õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamine ja kokkulepitud e-keskkondade süsteemne rakendamine.
  • Väärtushinnangute kujundamine kõigi õppeainete ja tegevuste kaudu.
  • Tervisliku eluviisi propageerimine ja tähtsustamine kõikides ettevõtmistes.

 
Külastusi täna: 38 Kokku: 1635792600 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet